Huisvesting Primair onderwijs vraagt een andere aanpak

/ Joost van 't Klooster / Categorie: Blog / Tags: , ,

Komende jaren staan gemeenten en onderwijsbesturen voor de opgave om de huisvesting van primair onderwijs klaar te maken voor de toekomst. Scholen buiten de stedelijke groeigebieden hebben te maken met daling van leerlingen en de huisvesting loopt veelal tegen de vervangingstermijn aan waardoor de kosten voor energie en onderhoud te hoog zijn om de exploitatie rond te krijgen. Gemeenten en schoolbesturen staan voor de keuze om te investeren in de bestaande huisvesting of te herinvesteren in nieuwbouw.

Lees verder

_01a MIJNschool

Het einde van de sociale woningbouw

/ Joost van 't Klooster / Categorie: Blog

Reimar von Meding sprak tijdens de bijeenkomst Nederlandwordtanders/Live #1 Internationaal op 10 april in Den Haag over de het einde van de sociale woningbouw. Zijn visie op de toekomst van de sociale woningbouw illustreert hij met de aanpak in De Vogeltjesbuurt, een echte Tilburgse Volksbuurt. De wijkstructuur en de ongeveer 200 sociale huurwoningen van Tiwos zijn technisch verouderd. Ongeveer de helft van de woningen wordt gesloopt, de rest krijgt groot onderhoud. De 111 woningen die nieuw gebouwd worden komen voor 100% in de sociale huur. Alle woningen worden met een EPC van 0 uitgevoerd en binnen 22 werkdagen gesloopt en gebouwd. Dit is het resultaat van een proces, dat in zijn geheel in sneltreinvaart verliep, in slechts drie jaar van een weerstandssituatie via sociale plannen participatie naar volledige oplevering.
Reimar ziet in de integrale benadering van woonlasten een kans om op korte termijn (zo’n 5 jaar) een niveau te bereiken waarop sociale woningbouw niet meer afhankelijk is van de staat. Dan ontstaat een nieuw speelveld voor hele nieuwe vormen van woningaanbod.

Projectmatige woningen Nieuwkoop

/ Joost van 't Klooster / Categorie: Blog

De eerste projectmatige woningen op Zuidhoek Nieuwkoop zijn uit de grond. In fase 1 staan twaalf projectmatige woningen gepland waarvan op dit moment een twee- en driekapper in uitvoering zijn.  Meer weten over plan Zuidhoek: www.zuidhoek-nieuwkoop.nl

Zomerse taferelen op openingsdag sportpaviljoen SEN!

/ Jackel Henstra / Categorie: Blog

Woensdag 5 maart is sportpaviljoen SEN weer volledig open voor het publiek! Het voorjaarsweer zorgt er direct voor dat ook de buitenruimte veroverd wordt. Het nieuwe paviljoen is de huiskamer van Sportpark Eindhoven Noord. De verhoogde ligging maakt van het paviljoen een centrale plek en oriëntatiepunt.

Lees verder

Kindcentrum Het Talent geopend!

/ Joost van 't Klooster / Categorie: Blog

Donderdag 23 januari is Kindcentrum Het Talent in Schiedam geopend. Het Talent is een brede school voor primair onderwijs gecombineerd met kinderopvang en buitenschoolse onderwijs. Ook het betrekken van ouders bij het onderwijs heeft een belangrijke plaats in de visie van de school.

Strijp Groen, een gebied in ontwikkeling

/ Joost van 't Klooster / Categorie: Blog