Heuvelrug Wonen verduurzaamt ruim 800 woningen

Voor het eind van 2020 verduurzaamt woningcorporatie Heuvelrug Wonen ruim 800 woningen in Doorn, Driebergen en Leersum. De woningen worden verduurzaamt naar een energie-index (EI) < 1,20. Dit maakt deel uit van het voornemen van de woningcorporatie om de energieprestaties van haar woningen te verbeteren, zodat in 2020 een gemiddelde EI < 1,40 voor de gehele woningvoorraad is bereikt. Heuvelrug Wonen is eind 2016 een samenwerking aangegaan met KAW en Atriensis. Inmiddels is het uitvoeringsplan afgerond en is de voorbereiding van de uitvoering gestart. In 2017 zal de nadruk liggen op het ontwikkelen van aanbod voor de verduurzaming van de woningen.

Duurzaamheid is voor Heuvelrug Wonen een belangrijk thema. Door te investeren  in duurzaamheid en energiebesparing, worden de energielasten voor huurders  verlaagd, het wooncomfort verbeterd en wordt een bijdrage geleverd aan de kwaliteit van de leefomgeving.

Er is een breed pakket aan duurzaamheidsmaatregelen opgesteld
Dit is vastgelegd in het Duurzaamheidsbeleidsplan dat Heuvelrug Wonen samen  met de Huurdersbelangenverenigingen en Atriensis heeft opgesteld. De komende 5 jaar investeert Heuvelrug Wonen € 20 miljoen aan energiebesparingsprojecten voor ruim 800 woningen. Hierbij wordt een breed pakket aan  duurzaamheidsmaatregelen toegepast, zoals dak-, vloer- en muurisolatie. Ook kan er eigen energie worden opgewekt met bijvoorbeeld zonnepanelen en -collectoren.

Doel is woonlasten beheersbaar te houden
Heuvelrug Wonen neemt haar maatschappelijke opgave serieus als het gaat om het verduurzamen van haar woningvoorraad. Heuvelrug Wonen wil vooral de woonlasten van haar huurders beheersbaar houden. Daarnaast moet zij voldoen  aan de wettelijke verplichting voor woningcorporaties als het gaat om  klimaatdoelstellingen.

Aanbod ontwikkeling
Voor de geselecteerde woningen wordt individueel aanbod ontwikkeld, dat bestaat uit een drietraps raket. De basis is een verduurzamingsaanpak, waarmee minimaal een EI van ≤ 1,20 en een GPR-score van gemiddeld 6 en minimaal een 5,5 is gegarandeerd. Daarnaast bieden we de mogelijkheid om individueel te kiezen voor oplossing die mogelijke ongemakken (die we opgehaald hebben bij klantcontacten in de voorfase) weg nemen. We hebben dit Klein geluk genoemd. Tot slot zijn er producten die de woonkwaliteit van een woningtype vergroten. Voorbeeld is een dakraam om een leefbare zolder te creëren.


Uitgangspunt bij de ontwikkeling van de aanpak is toepassen van de eerste stap van de Trias energetica met daarbij een toekomstvisie om bijvoorbeeld naar een gasloze oplossing te komen. Dit doen we door de eindsituatie vorm te geven om deze vervolgens in een aantal stappen terug te ontwerpen naar de basisaanpak. Zo ontstaat een aanpak waar je geen spijt van krijgt (no-regret aanpak).


Collectieve en individuele aanpak
Voor de uitvoering bewandelen we drie sporen:
1. Mutatiewoningen: woningen die vrij komen worden voordat ze terug in de verhuur gaan aangepakt. De aangepakte woning kan ook als voorbeeld dienen voor omliggende gelijke woningen (als Pop-up store).
2. Complexaanpak: een aantal woningen worden gebundeld waarbij de bewonerscommunicatie collectief verloopt. Voor uitvoering dient 70% van de bewoners met de voorgestelde aanpak in te stemmen.
3. Individuele aanpak: niet alle woningen zijn geschikt voor een complexgewijze aanpak, bijvoorbeeld door versnippert bezit of afwijkende woningtypes. Deze woningen worden individueel uitgevoerd (n=1 aanpak).

Dit artikel is geplaatst in Blog en getagged met , , , . Bookmark de permalink.