CPO Elkrijk Eindhoven

 

Eindhoven 40-50 duurzame woningen volgens collectief particulier opdrachtgeverschap met MFA Stichting Elkrijk BIEB

Op Elkrijk wordt gewoond en gewerkt. Er zijn verschillende soorten woningen. Voor starters en voor ‘gevorderden’, koop en huur, maar ook flexibele woningen die in de loop van de jaren kunnen worden aangepast aan de woonwensen van dat moment.

MFA
Ook is er een gemeenschappelijk gebouw. Voor ontmoeting, voor het organiseren van activiteiten en evenementen, voor het geven van cursussen en alle andere zaken die voor Elkrijkbewoners belangrijk zijn. Hier moeten ook werkactiviteiten kunnen worden gehuisvest die tot de categorie ‘woonvriendelijke bedrijvigheid’ behoren: van kunstatelier tot dienstverlening.

Elkrijk biedt plaats aan zo’n 40 tot 50 huishoudens. Op Elkrijk is aandacht voor groene ruimte, met ruime, veilige speelgelegenheid voor kinderen.

Projectteam: Jackel Henstra, Candice de Rooij, Joost van ‘t Klooster