Brainport Park Eindhoven


In Brainport Park, het gebied in het noordwesten van Eindhoven, neemt een nieuwe coöperatie taken over die voorheen bij de gemeente lagen. Door de gemeentelijke taken over te nemen, geeft de coöperatie waar KAW/e deel van uit maakt invulling aan de veranderende rol van de overheid. De gemeente gaat minder zelf doen en krijgt vaker een faciliterende rol.

De coöperatie neemt twee prestatieafspraken over van de gemeente:
1. De aanleg van een langzaam-verkeerverbinding over het spoor;
2. De aanleg van een langzaam-verkeerverbinding over de randweg A2/N2 inclusief een icoon voor Brainport Avenue.

Ook neemt de coöperatie het beheer op zich van ‘lang gras’ en landbouwgronden in het gebied.

Bloeiende gebiedseconomie
De coöperatie zet zich in voor het realiseren en in stand houden van de activiteiten in het gebied, de inrichting en het beheer van het huidige landschap. De samenwerking binnen de coöperatie maakt het mogelijk om reguliere en eenmalige kosten te verminderen en daarnaast inkomsten te genereren, zodat het gebied zichzelf langdurig in stand kan houden (gebiedseconomie). De programmering vergroot de aantrekkingskracht van het gebied en zorgt hiermee voor meer bezoekers. Bij traditionele uitvoering door de gemeente wordt deze meerwaarde niet behaald.

 

Samen pionieren buiten de gebaande paden
Voor Eindhoven is het de eerste keer dat gemeente en andere partijen op deze manier gaan werken. Het college staat positief tegenover dit maatschappelijke initiatief. Het past naadloos in het onderdeel van het coalitieprogramma Samen pionieren buiten de gebaande paden. De gemeente blijft overigens verantwoordelijk voor het waarborgen van het publieke belang. In dit geval geldt dat met name voor de investeringen en het beheer (materieel en financieel) van de infrastructuur.