1e hulp bij energiebesparen

Stap voor stap aanpak naar verduurzaming woningen

De verduurzaming van de particuliere woningvoorraad wil in Nederland maar niet echt van de grond komen. Het stimuleringsbeleid dat in de afgelopen jaren door de lokale overheden is ingezet, heeft niet geleid tot de verhoopte versnelling. Er ligt een enorm potentieel aan energiebesparing in de bestaande woningvoorraad. Door bewustwording, aangaan van relaties met bewoners en het activeren van de bouwkolom helpt KAW gemeenten en corporaties bij het realiseren van hun energiebesparingsprogramma.

Wat levert Eerste Hulp bij Energiebesparing op?

  • Overzicht welke woningen zuiniger kunnen per buurt, stad en gebied
  • Woningeigenaren krijgen snel en goedkoop inzicht in energiebesparingsmogelijkheden
  • Geautomatiseerd proces helpt woningeigenaar door stappen: oriëntatie, advies, offertes, uitvoering
  • Ondersteunt het MKB zich zo te organiseren, dat zij bieden waar de woningeigenaar om vraagt
  • Ambassadeurs inspireren en stimuleren andere woningeigenaren ook te verduurzamen

Help woningeigenaar energiebesparingsdrempel over

De woningeigenaar ervaart nu veel drempels in het proces van energiebesparing: onzekerheid over hoeveel je bespaart, duur maatwerkadvies en beperkt vertrouwen in installateurs. Hij ziet door de bomen het bos niet meer en haakt dus af. Overheden reageren met diverse wijkgericht experimentele processen om mensen te enthousiasmeren voor een verduurzamingspakket. Helaas zijn de resultaten daarvan beperkt.

EHBE begeleidt woningeigenaren stap voor stap

Onder de naam ‘Eerste Hulp bij Energiebesparing’ bieden wij gemeenten en corporaties een unieke, op marketing gebaseerde aanpak de particuliere woningvoorraad te verduurzamen. We begeleiden woningeigenaren stapje voor stapje, van hun oriëntatiefase totdat ze daadwerkelijk aan de slag te gaan met hun huis. EHBE is een consortium met KAW en stichting KUUB. Het consortium is door het ministerie van BZK geselecteerd voor het landelijke koploperproject ‘Blok voor Blok’.

‘Klantreis’ systematisch beheren

Instanties bestoken woningeigenaren voortdurend met eindoplossingen, terwijl die daar nog niet aan toe zijn. Wij hebben zeer nauwkeurig onderzocht welke stappen woningeneigenaren in hun ‘klantreis’ van bewustwording tot oplevering maken. Wij gaan een relatie aan met eigenaar, luisteren naar hen en bieden hem een aanbod aan, dat past bij de fase waarin hij verkeert. Deze gehele klantreis hebben wij gedigitaliseerd en geautomatiseerd, zodat we eigenaren op grote schaal kunnen ondersteunen.

Energiebesparing op maat

EHBE biedt een veelvoud aan mogelijkheden aan om de particuliere woningvoorraad in uw gemeente te verbeteren. Zijn bepaalde zaken al geregeld of niet nodig? U bepaalt en combineert de verschillende tools tot een aanpak, toegesneden op uw gemeente.

  • Mobiliseren lokaal MKB
  • Energiescan
  • Energieloket
  • E-tools: energiecheck en rapportengenerator
  • Kwartiermakerschap bij gemeente