De Vogeltjesbuurt

Een nieuwe buurt door en voor de bewoners

De Vogeltjesbuurt is een echte Tilburgse Volksbuurt, gebouwd in de periode vlak vóór en na de oorlog. De ongeveer 200 sociale huurwoningen van Tiwos zijn technisch verouderd en de wijk heeft dringend behoefte aan meer lucht en groen. Een deel van de woningen zal gesloopt worden, de rest krijgt groot onderhoud. KAW heeft een plan vóór de buurt mét de buurt gemaakt.

Tiwos (Tilburgse Woonstichting) gaat echt vóór de buurt bouwen. Dat wil zeggen: er wordt 100% ontwikkeld voor sociale woningbouw. De mensen die er nu wonen hebben zich volop gemengd in het planproces. KAW heeft dit proces als architect begeleid en de bewonersparticipatie vorm gegeven.

Er moet wat gebeuren, maar het moet wel zo blijven! De hechte samenhang van de wijk is in de gesprekken met de buurt vaak naar voren gekomen. De noodzaak om de wijk structureel te verbeteren word onderkend. Echter, het behoud van het typische Vogeltjesbuurt karakter is essentieel!

Op welke wijze kunnen in onze tijd onderwerpen als samenhorigheid en gedeeld wonen een plek krijgen? Dit kun je niet van achter het bureau bedenken, daarom hebben we een intensief participatie traject met de bewoners doorlopen om daar achter te komen.

Het stedenbouwkundig plan maakte KAW samen met de bewoners van de Vogeltjesbuurt. De bewoners hebben door middel van themabijeenkomsten, contactgroep overleggen en een buurtenquête zelf invulling gegeven aan de thema’s openbare ruimte, wonen en parkeren. Dit heeft onder andere geleid tot brede stoepen, gezellige woonstraten, een ruim centraal plein en genoeg parkeerplaatsen.

EMVI score

Het project is op basis van een VO+ aanbesteed waarbij naast prijs ook op procesinnovatie (korte bouwtijd en minimale uitverhuizingen) en duurzaamheid (EPC-waarde) is geselecteerd. De winnende aannemer Van der Weefen gaat alle nieuwbouw woningen met EPC 0 bouwen met Lean development. Het bouwproces wordt momenteel uitgedacht op basis van een ‘Decision based’ planning.

Projectteam: Reimar von Meding, Mathieu Kastelijn, Wout Smits