Hoogeland Naaldwijk

Naaldwijk Nieuwbouw Hoogeland Naaldwijk 137 woningen, 500 m² voorzieningen Ceres projecten

Op een voormalig kassengebied bouwt Ceres projecten de nieuwe wijk Hoogeland, een woonwijk met 650 woningen. KAW ontwerpt het 1e deel, waar de nieuwe wijk aansluit op de bestaande stad. Het laatste bestaat uit jaren 50 bebouwing met een tuinstedelijk karakter.

Het ontwerp voor de nieuwe wijk bestaat uit 150 startersappartementen, levensloopbestendige appartementen en rijwoningen in de koop- en huursector.

De wijk gebruikt de restwarmte van omliggende kassen als verwarming. Voor deze inventieve manier van hergebruik won de wijk de Inspiration Award van ‘Inspired by Westland’. Om dit mogelijk te maken, waren bijzondere installaties en daarmee een bijzondere plattegrond nodig. Door vroegtijdige samenwerking met de opdrachtgever en aannemer kon de woning om deze installatie heen ontworpen worden.

Om een vloeiende overgang te creëren tussen de nieuwbouw en de naastgelegen wijk, zochten we aansluiting door eenvoudige, zorgvuldig gedetailleerde vormen. Hoogwaardige materialen zorgen voor een bijzondere uitstraling. Zo komt de overmaatse baksteen uit Duitsland en zijn de daken uitgevoerd met grote dakoverstekken en goten en hemelwaterafvoer van metaal.

Woonmilieubenadering
Hoe willen mensen wonen? KAW’s woonmilieu benadering vormde het uitgangspunt voor het ontwerp van de nieuwe wijk. Om de wijk aantrekkelijk te maken voor verschillende doelgroepen, zijn er woningen ontwikkeld voor ‘vertrouwd wonen’ en ‘levendig wonen’. Dit is terug te zien in het gevelontwerp en de plattegronden. Subtiele verschillen in uitstraling en functie kunnen een groot verschil betekenen in leefstijl. Het merendeel van de Nederlanders wil ‘vertrouwd wonen’. Ze hechten belang aan privacy en een veilige, rustige buurt. Dit type woningen heeft een meer gesloten gevel. Voor deze bewoner is de voortuin is het visitekaartje, geen gebruiksruimte. Door gemetselde plantenbakken voor het keukenraam te ontwerpen, heeft de bewoner minder inkijk.

Projectteam: Reimar von Meding, Iskandar Pané, Anke Ciszkowski