IHP Primair Onderwijs

Het gebruikelijke huisvestingsplan voldoet niet meer. Natuurlijk blijft de fysieke staat van onderwijsgebouwen een speerpunt, maar door nieuwe wetgeving en demografische verschuivingen is de opgave een stukingewikkelder geworden anno 2013.

Wat levert een integraal huisvestingsplan PO op?

  • Inzicht in de bouwkundige en functionele staat en ontwikkelmogelijkheden van schoolgebouwen
  • Plan om te komen tot een optimale huisvesting van PO, peuterspeelzalen en sport
  • Draagvlak bij de gemeente en betrokken schoolbesturen, ouders en inwoners
  • Duidelijkheid welke voorzieningen het belangrijkst zijn voor de leefbaarheid in dorpen

Ontgroening betekent dat scholen voor lastige keuzes staan

In heel Nederland merken schoolbesturen de gevolgen van ontgroening. Veelal betekent dit dat er moeilijke keuzes gemaakt moeten worden: welke scholen kunnen blijven, welke moeten gesloten of samengevoegd worden? Denkt u deze keuze alleen te kunnen maken, dan komt u bedrogen uit. Dit blijkt in de praktijk een moeilijk proces, waarbij gedegen onderzoek en een goede procesbegeleiding van groot belang zijn.

Op naar één doorgaande leerlijn

Ook voor prima functionerende schoolgebouwen brengt dat gevolgen met zich mee: zij moeten immers het Passend Onderwijs integreren in hun huidige organisatie. Voor sommige scholen zal het een aanleiding zijn om dan naar één doorgaande leerlijn toe te werken, en te onderzoeken hoe de peuterspeelzaal, sportaccommodatie en de VVE een plek kunnen krijgen binnen het schoolgebouw.

Draagvlak voor uw toekomstvisie

KAW ondersteunt dit proces in woord en beeld, en helpt moeilijke onderwerpen als denominatie en identiteit bespreekbaar te maken. Wij werken met u aan een gedegen visie, maar belangrijker nog, creëren de noodzakelijke draagvlak onder alle betrokken partijen om het plan ook uitvoerbaar te maken.

Meer weten over beleidsrijke IHP’s?

Lees meer in onze productfolder of neem vrijblijvend contact op met Henk Kieft | 06 557 485 91 | h.kieft@kaw.nl