Bosleeuw Amsterdam


De Amsterdamse wijk Bosleeuw Midden wordt sociaal en fysiek verbeterd. In een paar jaar tijd worden 600 woningen gerenoveerd. De binnenhoven van de vier grote bouwblokken worden opnieuw aangelegd, straten en pleinen opnieuw ingericht. Met respect voor het oorspronkelijke tuinstedelijke karakter en de stedenbouwkundige structuur en architectuur, krijgt de buurt een meer groene en frisse uitstraling.

De plannen voor de stadsuitbreiding Bosch en Lommer dateren van 1935. In die tijd zwaaide de bekende architect en stedenbouwkundige Cornelis van Eesteren de scepter over de afdeling Stadsontwikkeling van de dienst Publieke Werken. Van Eesteren maakte door zijn contacten met de internationale avant garde en De Stijl kennis met de principes van de functionele stad en paste deze toe in het Algemeen Uitbreidingsplan Amsterdam. In Bosch en Lommer experimenteerde hij voor het eerst met strokenbouw en open bouwblokken. De voor iedereen toegankelijke binnentuinen waren destijds stedenbouwkundig zeer vernieuwend. Het eerste blok is nog tijdens de oorlog gebouwd, de andere blokken daarna.

De bouwblokken in Bosleeuw Midden droegen met hun dakoverstekken en ranke stalen kozijnen in hoge mate bij aan het Amsterdamse stadsbeeld uit de van Eesteren periode. Uitgangspunt bij de huidige gevelrenovatie is om met inzet van innovatieve producten en werkwijzen dat oorspronkelijke beeld te herstellen. Het isolatiepakket met keramische steenstrips en de nieuwste typen aluminium kozijnen zijn duidelijk anno nu. Toch heeft het gebouw met de toepassing van deze hightech middelen zijn jaren 40 looks herwonnen.

Binnenisolatie zou in deze toch al kleine woningen ten koste gaan van de ruimte. Omdat gevelisolatie met keramische steenstrips ook nog eens een aanzienlijke verbetering van het gevelbeeld opleverde, was de keuze snel gemaakt. Na een lange zoektocht bleek er in Nederland één type steenstrip verkrijgbaar met precies de juiste uitstraling om de gevel in oude luister te herstellen.

De woningverbetering vindt plaats in bewoonde toestand. Binnen- en buitenrenovatie lopen gelijk op. In een bouwtempo van minder dan 15 dagen per woning trekt de renovatierups door het woonblok. Deze zeer efficiënte woningverbetering bestaat uit: gevelrenovatie, dak, verbetering portieken en entrees, isoleren en verbeteren gebouwplint, nieuwe gebouwinstallaties, nieuwe badkamer, keuken en toilet (bewonersopties) en plattegrondverbetering bij mutatiewoningen. De woningen hebben een labelsprong gemaakt naar label A.