Stadspoort Landbouw

Locatie: Eindhoven | Opgave: nieuwbouw paviljoen en buitenruimte | Opdrachtgever: Gemeente Eindhoven

Poort naar de natuur

De ontwikkeling van Landelijk Strijp en het Groene Woud vraagt om een informatiepaviljoen ‘Stadspoort Landbouw’ om de toegankelijkheid van het gebied te vergroten en als informatievoorziening over het gebied. Het paviljoen is een ontmoetingsplaats van informatie, educatie en recreatie waar de verhalen van bedrijven, landbouw en cultuurhistorie verteld kunnen worden.

Landschappelijke inpassing van het paviljoen

De ontwerpuitdaging ligt in de combinatie van het creëren van een aantrekkelijk boerenerf in samenspel met de overige bebouwing en een iconische plek met verblijfskwaliteit. Het paviljoen kan als een scharnier deze functie vervullen met behoud van de eenvoudige en kenmerkende landschappelijke bebouwing. Met een accent aan het plein krijgt de ruimte een krachtige beëindiging met de beleving van een boerenerf. Door de bebouwing wordt het plein beschermd tegen wind. Een accent bij de entree presenteert het complex naar buiten.

Door een lage vervanging van de laurierheg wordt het complex zichtbaar boven de fruitbomen. Het strijpse pad steekt door de boomgaard en gaat in op de kenmerkende lijnstructuur van de boomgaard. De hoogte van het paviljoen sluit aan op de bestaande bebouwing en is gelijkwaardig in dakhelling en hoofdvorm.

Door de parkeerruimte in de structuur van de fruittuinen te plaatsen wordt het ondergeschikt aan deze structuur en krijgt het een vanzelfsprekende plek. Een eenvoudige afscheiding met een heg en bomen in de fruittuin structuur wordt parkeren verder aan het oog onttrokken.

‘Fris en Fruitig’ binnenklimaat

Een goed gebouw is als een winterjas dat je beschermt tegen het klimaat en houdt de warmte vast. Het zorgt tegelijkertijd voor voldoende frisse lucht en is vochtregulerend. Als het te warm wordt doe je een strategisch goed geplaatste rits open. De basis van een natuurlijk energieconcept waarbij binnenklimaat, duurzame opwekking en energiebesparing niet voor elkaar onder doen.

Het paviljoen wordt verwarmd en gekoeld door een bodemwarmtepomp met vloerverwarming. Door dakventilatoren en gevelroosters komt verse lucht de ruimte in. Om tocht te voorkomen wordt de verse lucht opgewarmd met Nivolairs in de ontmoetingsruimte en met ventilatieconfectorren in de overige ruimten.

Pilot The natural Step

Stadspoort Landbouw is een pilot project voor ‘The Natural Step’, de methode waarmee de gemeente Eindhoven duurzaamheid vorm geeft. Hiermee wil Eindhoven een volledig duurzame stad worden, waarin we de bodem niet uitputten, schadelijke chemische stoffen vermijden, de natuur respecteren en mensen niet systematisch verhinderen in haar basisbehoefte.

Projectteam: Jackel Henstra, Joost van ‘t Klooster