Stedelijk Gymnasium

Schiedam Stedelijk Gymnasium Schiedam 2000 m2 nieuwbouw, 3000 m2 renovatie

Door toenemende leerlingaantallen groeide het stedelijk gymnasium in Schiedam uit haar jasje. Het gebouw, een voormalige nijverheidsschool, voldeed niet meer aan de wensen van de school. KAW kreeg de opdracht het gebouw uit te breiden. Daarnaast is het bestaande deel verbouwd en gerenoveerd tot een flexibele school, klaar voor de toekomst.

Het oorspronkelijke gebouw bestond uit drie bakstenen volumes van het hoofdgebouw en de gymzaal. Het verbinden van de 3 volumes was het uitgangspunt voor de nieuwbouw. Na de ingreep vormt een glazen kubus het gebouw, met de 3 bakstenen volumes als accent. Hierdoor krijgt de school een stoer en warm uiterlijk.
In de glazen doos zitten secundaire volumes die privacy bieden, zoals taallokalen, een podium en een keuken. De resterende ruimte herbergt functies die gezien mogen worden, zoals de profielpleinen en de aula. Het schoolplein loopt als een tapijt van binnen door naar buiten.

De uitbreiding is tevens aangegrepen als kans voor verduurzaming van de school. Zo is er vloerverwarming in combinatie met een warmtepomp in gekomen. De warmte en koudeopslag voor de warmtepomp bevindt zich onder het schoolplein. In de eerste stookperiode heeft dit meteen een enorm rendement opgeleverd. Tijdens de renovatie is de oppervlakte gegroeid van 3367 naar 4159 m2, bijna een kwart groter dus. Het gasverbruik ging echter flink terug en leverde een besparing op van 25 procent. Het elektriciteitsverbruik steeg daarentegen fors. Deels door de motoren die de warmte-koude-installatie aansturen, maar ook doordat er nu simpelweg veel meer werkruimtes en computers zijn. Toch is de school nu goedkoper uit. De verwachting is dat het systeem zich binnen tien jaar ruimschoots terugbetaald heeft.

Slimme techniek die er tegelijkertijd mooi uit ziet, is de klimaatgevel over de hele entreezijde van het gebouw. Die zorgt ervoor dat het in de zomer koel blijft en in de winter warm. Sensoren regelen de lichtsterkte en daarmee ook de warmte die de lampen uitstralen. Het extra dikke glas houdt niet alleen de kou buiten, maar ook elk geluid van de drukke straat waar de school aan ligt. De architect is nuchter over dit thema. “Voor mij betekent duurzaamheid dat een gebouw een lang leven is gegund. Flexibiliteit is daarbij voorwaarde nummer één”, aldus Koopman. Bij de verbouw van het gymnasium hield hij daarom in de constructie al rekening met een eventuele groei van de school.

Projectteam: Mark Koopmans, Iskandar Pané