Stompetorenstraat A’dam

Amsterdam Renovatie pilotwoning Stompetorenstraat Ymere i.s.m. Active Warmte en TU/e Eindhoven

Bij renovatie en verduurzaming van bestaande woningen is de doorlooptijd en kwaliteit heel belangrijk. De bewoner moet zo min mogelijk overlast ondervinden van de werkzaamheden en het wooncomfort moet naar het gewenste niveau zonder dat de woonlasten hoger uitvallen. Woningcorporatie Ymere heeft een proefwoning aangewezen om een nieuw renovatieconcept te toetsen. Uitgangspunten zijn een snelle doorlooptijd en een hoogwaardig upgradings-niveau.

De oplossing wordt in samenwerking met de onderzoeksgroep Slimbouwen van de Technische Universiteit Eindhoven gevonden in een slim product wat zowel de gewenste kwaliteit levert als procesmatige voordelen biedt.

De ingreep bestaat uit het plaatsen van geïsoleerde voorzetwanden van gipsplaten waarin polymeermatten zijn opgenomen. De matten zetten elektriciteit zeer efficiënt om in warmte. Zo is het mogelijk om een all-electric woning te realiseren. Het product wordt op de markt gebracht als Active Warmth, de techniek vindt haar oorsprong in verwarmde motorjacks.

Het product is uitermate geschikt voor de transitie van vooroorlogse woningen waar geen centraal verwarmingssysteem is aangebracht. Op procesniveau biedt het product grote voordelen aangezien het aantal partijen flink terug kan worden gebracht. Hierdoor moet de doorlooptijd van de renovatie aanzienlijk verkort worden.

Projectteam: Joost van ‘t Klooster